Şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ · AGHOL – Şirketin 23.01.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 21.02.2020 Cuma

ŞİRKET HABERLERİ

·

AGHOL

Şirketin 23.01.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 21.02.2020 Cuma günü saat 10:00'da "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 34776 Ümraniye/İstanbul" adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

·

ANHYT, ISGYO

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI İş Kuleleri, Kule 2, 17. katta yer alan 1.033 m2'lik alanda kiracı olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile kira sözleşmesine ilişkin ek protokol imzalanmış olup, kiracının güncel kira bedeli ekspertiz kira değerinin üzerindedir.

·

ARMDA

Armada Bilgisayar, Honeywell Elevate 2020 ödül töreninde "Yılın Distribütörü" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

·

DURDO

Şirketin, 23/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, üçüncü tesisinin açılış işlemlerini başlatma kararı almıştır. Buna bağlı olarak da, aynı tarihte, "Ömerli Mah. Yamaç Sok. No.5 İç kapı No.1, Arnavutköy/İstanbul" adresinde bulunan 5.200 m2'lik gayrimenkulü kiralamak için 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

·

GOZDE

Şirket tarafından KAP'a yapılan 07.08.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına  yönelik çalışmaların ve potansiyel alıcılarla görüşmelerin devam ettiği duyurulmuştu. Konuya ilişkin çeşitli basın yayın organlarında bazı haberler yer almakla birlikte Potansiyel Alıcılar ile görüşmeler bir olgunluğa ulaştığında ve nihai anlaşma yapılması aşamasına geçilmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır

·

GYHOL

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Eylem Çiftçi Gölünç‘ün görev değişikliği nedeniyle, yerine  Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Sn. Ezgi Sertoğlu Öğüt' ün 23.01.2020  tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

·

GYHOL

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan, GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.' ye 1.500.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.

·

ISCTR, ISGYO

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI İş Kuleleri Kule 2'de toplam 2.029 m2'lik ofis alanı ile Kule 3'te 996 m2'lik ofis alanı T. İş Bankası A.Ş.'ye kiralanmış olup, kiralama işlemleri ekspertiz kira bedeli dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Kiralanan alana ilişkin yapılacak kısmi tadilat işleri için İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'den hizmet alınacaktır.

·

MEMSA

T Halk Bankası ile şirketler grubu arasındaki protokol kapsamında, 1.050.000 TL tutar ve 30.11.2019 esas vadeli takside istinaden, şirket Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından 188.500 TL tutarında ödeme yapıldığı öğrenilmiştir.

·

MEMSA

20.11.2019 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Tehir edilen Olağan Genel Kurul toplantısının yerine geçmek üzere, Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın 25.02.2020 Salı günü saat 11:00'de Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No:29 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

·

MGROS

Şirket 2019 yılı   finansal sonuçlarının 02 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

·

OPET

Şirket olağan Genel Kurul toplantısını 03.03.2020 saat 11:00 de Barbaros Mah.Gelincik Sokak N4 -A Ataşehir / İstanbul adresinde yapılacağını KAP'ta açıkladı.

·

OSTIM

Kredi Yapılandırılması ile ilgili detay paylaşımı

·

QNBFB

Rekabet Kurulu tarafından Bankaya verilen 7.863.921.-TL'lik idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak 5.897.940,75 TL olarak ödendiği ve Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşı, Bankamızca açılan iptal davasının Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedildiği; söz konusu karara karşı Bankamızın temyiz başvurusunun reddedildiği, bununla birlikte Bankamızca karar düzeltme yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.Söz konusu karara karşı Bankamızca yapılan karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş ve Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen iptal isteminin reddi kararı kesinleşmiştir.

·

SNKRN

Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Raporu ile ilgili KAP'ta yayınlanan detaylı paylaşım

·

THYAO

THY Genel Müdürü Ekşi, Çin'de ortaya  çıkan "corona" virüsü ile ilgili gerekli tedbirlerin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri doğrultusunda  alındığını bildirdi.(Foreks)

·

TURGG

12.07.2018 tarih ve 1182 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclis Kararına uygun olarak tadil edilen 13.10.2017 onaylı Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı'nın 16.10.2018 - 16.11.2018 tarihleri arasındaki askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 17.10.2019 tarih ve 69 Nolu Raporu'nun 17.10.2019 tarihli İBB Meclisi'nde görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği açıklanmıştı. Buna göre tadil edilen Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2020 tarihi itibari ile askıya çıkarılmış olup 1 aylık askı süresi 24.02.2020 tarihinde tamamlanacaktır.Söz konusu askı duyurusuna İBB'nin http://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/ImarPlanlari.aspx adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 21/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,16-4,20 fiyat aralığından 220238 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 21/01/2020 tarihi itibariyle %15,46 sınırına ulaşmıştır.

·

ERSU

AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 22.01.2020 - 22.01.2020 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 3 - 3,24 TL fiyat aralığından 175.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 22.01.2020 tarihi itibariyle %8,1 sınırına ulaşmıştır.

·

HDFGS

HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.21.01.2020 - 22.01.2020 tarihinde HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,89 - 2,93 TL fiyat aralığından 217.903 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23.01.2020 tarihi itibariyle %26,15 sınırına ulaşmıştır.

·

MEMSA

Mehmet DURAK 23/01/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,41 TL fiyat aralığından 4.200 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu islemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 23/01/2020 tarihi itibariyle % 0,4081 sınırını asmıştır.

·

MSGYO

Avram SEVİNTİ 22.01.2020 tarihinde Mistral GYO sermayesindeki payları ile ilgili olarak 2,04 TL fiyattan 10.000 adet satış yaptı. Bu işlemle birlikte Mistral GYO sermayesindeki payları % 0,8775 'e inmiştir

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

CEMAS

Sermaye Piyasası Kurulu yayımladığı 23/01/2020 tarihli 2020/7 sayılı bülteninde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'nin pay ihracını onayladı. Şirket 237 milyon TL olan mevcut sermayesini, 237 milyon TL bedelli sermaye artırımı sonrasında yeni sermaye 474 milyon TL olacak. satış türü halka arz olarak açıklandı.

·

GYHOL

Şirketin 19.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden yürütülen, 100.000.000 (yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuzmilyon) TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak sureti ile ve B grubu paylara sahip mevcut hissedarların ortaklık payları nispetinde 20.000.000 TL (yirmimilyon) TL nakit artırılarak 50.000.000 (ellimilyon) TL'ye çıkarılması suretiyle %66,66666 oranında artırılmasına ilişkin olarak, 31.12.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılacak olan bedelsiz sermaye artırım sürecinde, 31.12.2019 tarihli finansal tabloların yayınlanma tarihinin yaklaşması ve özsermaye rakamlarımızın değişecek olması sebebiyle bedelsiz sermaye artırımının öngörülen sürede tamamlanmayacağının anlaşılması üzerine ilgili sürecin iptal edilmesine, 19.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri alınmasına, Gerekli işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımı sürecinin iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

·

PEKGY

Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 73.100.000,-TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %99,7264 oranında 72.900.000.-TL artırılarak 146.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1.- TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satılmasına,Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

·

RTALB

Sermaye Piyasası Kurulu yayımladığı 23/01/2020 tarihli 2020/7 sayılı bülteninde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Tic.A.Ş pay ihracını onayladı. Şirket 36,1 milyon TL mevcut sermayesi 4,9 milyon TL bedelli sermaye artırım sonrasında yeni sermaye 41,0 milyon TL'ye yükselecek. Satış türe tahsisli olarak belirlendi.

·

RTALB

Sermaye Piyasası Kurulu yayımladığı 23/01/2020 tarihli 2020/7 sayılı bülteninde; RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.100.000 TL olan çıkarılmış  sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak,
4.325.000 TL nominal değerli kısmı Şirket’in mevcut ortaklarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.’ye (İCG) ve 575.000 TL nominal değerli kısmı Şirket’in mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.’ye (Güler Holding) tahsisli olarak satılmak üzere
41.000.000 TL’ye artırılması sebebiyle ihraç edilecek toplam 4.900.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebinin, 1 TL nominal değerli payın satış fiyatının 2,40 TL ile Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan yüksek olanın esas alınarak 2,40 TL’den az olmamak üzere belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına ve Güler Holding ve ICG lehine tahsisli olarak ihraç edilecek toplam 4.900.000 TL nominal değerli payların, sermaye artırımına katılanların vermiş oldukları taahhütler çerçevesinde, payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki
hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı, Borsa dışında satma, devretme durumunda payları satın alanlara/devralanlara payların 2 yıl süreyle Borsa’da
satılamayacağına ilişkin olarak MKK’ya bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

329
Okunma