İşbir Sentetik, SPK'ya başvuracak

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş, esas sözleşme tadili kapsamında SPK'ya başvuracak.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş, esas sözleşme tadili kapsamında SPK'ya başvuracak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 15.500.000 TL tutarında artırılması suretiyle 141.465.993,92 TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 2021/54 sayılı bültenin olumlu kararı üzerine, 15.500.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır. Yönetim kurulumuz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 'Şirket sermayesi' kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma