Deniz Gayrimenkul'ün sermaye artırımı tescil edildi

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin sermaye artırımı tescil edildi.

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin sermaye artırımı tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 04.09.2020 tarihli özel durum açıklamasında yer alan tasarruf sahipleri satış duyurusuna istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 34.309,638 TL nominal değerli payların tamamının 08.09.2020 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışının tamamlandığı duyurulmuştu. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi ve şirketimiz esas sözleşmesinin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 8. maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 17 Eylül 2020 tarihinde kurula başvuruda bulunulmuş, kurulun 30.09.2020 tarih ve 9866 sayılı yazısı ile onayının alınmasını takiben, söz konusu tadil metni 21.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22.10.2020 tarihli 10187 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı

Okunma